t

PIĘCIOETAPOWY PROCES PROJEKTOWANIA

Nasz proces jest taki sam dla każdego inwestora, niezależnie od tego, czy mieszkasz w Szczecinie, czy na Majorce. Wszystko zaczyna się od rozmowy telefonicznej, aby poznać Wasze potrzeby. Nasze projekty maksymalizują potencjał Twojej przestrzeni, ogranicza nas tylko wyobraźnia!

I ETAP - UKŁAD FUNKCJONALNY

Tworzymy koncepcję – omawiamy wielkość, kształt, głębokość, styl, rodzaj wykończenia i dodatkowe wyposażenie.

Wszystkie te elementy łączymy w całość niczym puzzle, tak aby powstała całość zgodna z potrzebami zamawiającego.

Przygotowujemy wersję układu funkcjonalnego z opisem rozwiązań, omówieniem rzutu. Po tym dokonujemy wyboru i wprowadzamy zmiany dla ostatecznej wersji.

II ETAP - KONCEPCJA WIZUALNA WIDOKI 3D 

Przygotowanie projektu basenu przedstawionych w formie widoków z modelu 3d.

Omówienie zaproponowanych rozwiązań, dokonanie wyboru i wprowadzenie ewentualnych zmian. Efektem jest wersja ostateczna która podlega akceptacji.

III ETAP - WIZUALIZACJE 

Wizualizacje powstające po zamknięciu i zaakceptowaniu koncepcji wizualnej. Możliwość drobnej korekty, ilość ujęć kamery zapewniająca ogląd całości projektowanego założenia.

Kolejne wersje przedstawione na wizualizacjach- płatne dodatkowo 250 zł za ujęcie.

IV ETAP - RYSUNKI WYKONAWCZE 

Szczegółowa dokumentacja techniczna umożliwiająca realizację projektu przez Wykonawców.  Wykaz rysunków w teczce projektowej : 

- układ funkcjonalny ze wskazaniem elementów wyposażenia

- schemat instalacji elektrycznej

- schemat instalacji wod-kan

- koncepcja architektury schodów, balustrad, poręczy …

-projekt wentylacji

V ETAP - BUDOWA 

Wszelkie prace związane z wykonawstwem i wykończeniem. Długość tego procesu jest uzależniona przede wszystkim od wielkości założenia, stopnia skomplikowania oraz ilości opcji dodatkowych. Wykonujemy projekty kompleksowo, od projektu po podłączenie i uruchomienie basenu.

Zadzwoń lub napisz po szczegóły, przygotujemy kompleksową ofertę pod Twoje potrzeby.

Kompleksowe Projektowanie - BedorfSPA Kompleksowe Projektowanie - BedorfSPA