t

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są produkty wirtualne w postaci abonamentu tj. dostępu do licytacji, dodawania ogłoszenia.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca występujący jako osoba fizyczna może mieć prawa do rękojmi, jeżeli zostanie wykazany brak związku transakcji z prowadzoną działalnością, a tym samym nabył prawa konsumenta. W stosunku do takich osób stosowane będą przepisy regulujące uprawnienia konsumenta związane z rękojmią.

4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: sklep@bedorfspa.com. Produkt należy odesłać na adres Sklepu:

ul. Słoneczny Sad 4H/1,

72-002 Dołuje.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady,  okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie,

nazwę produktu którego dotyczy reklamacja

powód reklamacji

 

W przypadku odebrania przesyłki uszkodzonej lub niespełniającej Państwa oczekiwań ( ilość, jakość produktów ) powinien zostać spisany protokół szkody z kurierem, ponieważ jest to warunek konieczny do złożenia i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.