t

BedorfSPA pH- MINUS do basenu - 5kg granulat

70,00 zł
Brutto

Postać produktu - płyn 5kg

- środek do zastosowania w basenach i wannach spa

- wyprodukowany w Unii Europejskiej

- przebadany laboratoryjnie

Ilość

Zapytaj o produkt

BedorfSPA pH- MINUS do basenu - 5kg granulat

BedorfSPA pH- MINUS do basenu - 5kg granulat

Akceptuję zasady polityki prywatności  

 

Szybka dostawa !

  Darmowa dostawa od 500zł !

(Czytaj więcej...)

 

14 dni na zwrot

bezpieczne płatności bedorfspa

BEDORFSPA pH minus  granulat

Preparat pH plus jest bardzo wydajny, wystarczy wsypać do skimmera, dozownika lub rozpuścić w wodzie basenowej - 15 gr na 1 m3 wody aby podnieść pH o 0,2 jednostki. Dawka ta ma charakter orientacyjny. Poziom pH można łatwo określić za pomocą zestawu do testowania pH i chloru przynajmniej 2 razy w tygodniu. 

Zastosowanie:

Zastosowanie granulatu pH minus polega na obniżeniu poziomu pH wody basenowej. Woda w basenie powinna mieć pH w zakresie 7,2-7,6, ponieważ wartości pH poniżej lub powyżej tego zakresu mogą powodować różne problemy. Zbyt wysokie pH może prowadzić do utrudnionego utrzymania czystości wody, korozji urządzeń basenowych, osadów na ścianach basenu i podrażnień skóry. Zbyt niskie pH może natomiast prowadzić do korozji elementów metalowych w basenie oraz podrażnień oczu i skóry. Granulat pH minus jest skutecznym sposobem na szybkie i łatwe obniżenie poziomu pH wody w basenie.

Sposób użycia:

Rozpuścić zalecaną ilość preparatu w wodzie. Zadozować przygotowany roztwór do basenu w trybie włączonej filtracji. Po upływie cyklu filtracyjnego wykonać pomiar wartości pH wody. Zalecany poziom pH wody basenowej powinien wynosić 7,2-7,6. W przypadku uzyskania wyższej wartości pH niż zalecana należy powtórzyć dozowanie preparatu. W przypadku uzyskania niższej wartości pH, należy przeprowadzić korektę pH preparatem alkalicznym. Zalecane dozowanie: W celu obniżenia wartości pH wody basenowej w basenie o pojemności 10 m3  o 0,1 należy zastosować 100 g. 

Zawiera: wodorosiarczan (VI) sodu.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, załącznik VI wraz z późn. zm.:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

Zwroty wskazujące na warunki bezpiecznego stosowania:

Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

BedorfSPA
BedorfSPAph-g

Może ci się spodobać również