t

BedorfSPA pH- MINUS do basenu - 20litrów PŁYN

230,00 zł
Brutto

Postać produktu - płyn 20l

- środek do zastosowania w basenach i wannach spa

- wyprodukowany w Unii Europejskiej

- przebadany laboratoryjnie

Ilość

Zapytaj o produkt

BedorfSPA pH- MINUS do basenu - 20litrów PŁYN

BedorfSPA pH- MINUS do basenu - 20litrów PŁYN

Akceptuję zasady polityki prywatności  

 

Szybka dostawa !

  Darmowa dostawa od 500zł !

(Czytaj więcej...)

 

14 dni na zwrot

bezpieczne płatności bedorfspa

BEDORFSPA pH minus 

pH Minus w płynie podawany jest do instalacji basenowej przez automat dozujący. Utrzymywanie optymalnego zakresu pH 7.2 - 7.6 uchroni kąpiących się przed negatywnym wpływem na zdrowie. Poziom pH można łatwo określić za pomocą zestawu do testowania pH i chloru przynajmniej 2 razy w tygodniu.

Zastosowanie:

Koncentrat pH minus może być wykorzystywany w systemach automatycznego dozowania chemii do basenów, aby utrzymać właściwy poziom pH wody. Automatyczne dozowanie chemii do basenu jest bardziej precyzyjne i wygodne niż ręczne dozowanie, ponieważ pozwala na stałą kontrolę poziomu pH i innych parametrów wody, co pozwala uniknąć problemów wynikających z niedostatecznego lub nadmiernego stosowania substancji chemicznych.

Sposób użycia:

Rozcieńczyć 12 ml na 1m3 preparatu BEDORFSPA pH minus, aby obniżyć wartość pH wody w basenie o 0,2 jednostki. Preparat powinien być stosowany w czasie nieużytkowania basenu (pora nocna).

Zawiera: kwas siarkowy.

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, załącznik VI wraz z późn. zm.:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Może powodować korozję metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące na warunki bezpiecznego stosowania:

Chronić przed dziećmi. Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich. Nie wdychać mgły, par, rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

BedorfSPA
BedorfSPAph-p

Może ci się spodobać również