t

POMPY CIEPŁA

Basenowa pompa ciepła służy do ogrzewania wody w basenie. Działa na zasadzie pobierania ciepła z powietrza vlub wody i przekazywania go do wody w basenie, podnosząc jej temperaturę. Pompy ciepła są bardziej energooszczędne niż tradycyjne systemy ogrzewania basenów, ponieważ wykorzystują dostępne w otoczeniu źródła energii, zamiast generować ją z paliw kopalnych lub energii elektrycznej. W ten sposób pompa ciepła może dostarczać ciepło z mniejszym zużyciem energii i kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu do innych metod ogrzewania wody basenowej.